Privacy Policy Cecile.wine


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Cecile.wine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cecile.wine, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of reserveringsformulier op de website aan Cecile.wine verstrekt en/of omdat u zichzelf geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van Cecile.wine. Cecile.wine kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens,  telefoonnummer,  e-mailadres en IP-adres

Waarom heeft Cecile.wine gegevens nodig?

Cecile.wine verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Cecile.wine uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Cecile.wine gegevens?

Cecile.wine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen?

Cecile.wine verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek?

Op de website van Cecile.wine worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw toestel en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cecile.wine gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics?

Cecile.wine maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw toestel (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en/of Europa. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Cecile.wine te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cecile.wine heeft hier geen invloed op. Cecile.wine heeft Google geen toestemming gegeven om via Cecile.wine verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cecile.wine. Cecile.wine zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging?

Cecile.wine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en wordt hierbij ondersteund door externe specialisten. De website van Cecile.wine maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cecile.wine verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cecile.wine op via het algemeen contact formulier.


Cecile.wine
Cecile Lormans-Giebels